NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :


Notă de informare și acord

de prelucrare a datelor cu caracter personal


Societatea: EDU SOFT MARKETING SRL
Sediul: Tg.Mureș, str. Avram Iancu nr.46, ap.1/A
Nr.înreg.ORC: J26/1576/2007
CUI: 22354360

STIMATE CLIENT,
   Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. având datele de identificare din antet vă informează pe această cale că în data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în baza căruia termenii de mai jos au următoarea semnificație:
   Operatorul înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
   Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
   Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată” ).
   Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
   Stat terț înseamnă orice stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi: nume; prenume; seria și numărul cărții de identitate/pașaportului/permisului de conducere; codul numeric personal; domiciliu/reședința; numărul de telefon; adresa de e-mail; date bancare; contul IBAN și banca la care este deschis acesta; data nașterii; sexul; adresa de livrare a produselor cumpărate; codul poștal; adresa dispozitivului electronic care se conectează la rețeaua de internet a societății; forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea site-ului nostru; data și ora accesării sau solicitării; durata vizitei; denumirea paginii accesate/fișierului accesat; browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului; sistemul de operare folosit de către utilizator; locația generală a dispozitivului de pe care ne contactezi.
   Furnizarea datelor d-voastră personale corecte și complete este necesară derulării în condiții legale a relațiilor cu societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L., în lipsa lor societatea aflându-se în imposibilitatea de a vă pune la dispoziție serviciile sale.
   Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor vizate.
   În cazul în care ne transmiteți datele d-voastra cu caracter personal prin intermediul internetului, va asiguram ca depunem toate eforturile in vederea protejarii acestora.


   Scopurile prelucrării.
   Datele d-voastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:   Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz, sunt:

   Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în cazul îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.


   Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.
   Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:   Sursa colectării:
   Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră.
   Drepturile dumneavoastră:
   Societatea EDU SOFT MARKETING S.R.L. depune toate eforturile tehnice și organizatorice în vederea asigurării securității datelor d-voastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, dezvăluirii sau a accesului neautorizat asupra lor.
   În cazul în care considerați că v-am încălcat vreunul dintre drepturile d-voastră menționate mai sus, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
   Puteți exercita drepturile sus menționate printr-o cerere scrisă datată, semnată și transmisă către societatea EDU SOFT MARKETING SRL prin poștă la adresa Tg.Mureș, str. Avram Iancu nr.46, ap.1/A, județul Mureș sau prin email la adresa: office@edituraedu.ro.
   De asemenea, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru protecția datelor la aceeași adresă de e-mail de mai sus.