NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

Manual Comunicare în limba română pentru clasa a II-a

Resurse didactice

Despre produs

         Manualul de Comunicare în limba română pentru clasa a II-a este câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației în 2023.

         Manualul școlar are structurat conținutul astfel încât să eficientizeze învățarea. La începutul acestuia sunt explicate toate simbolurile şi particularitățile folosite de-a lungul activităților de învățare. Pagina introductivă a unității de învățare conține numărul unității și obiectivele ce urmează a fi atinse. Pe parcursul unităților de învățare apar butoane specifice: Vocabular, Invitație la lectură, Descopăr textul, Argumentez, Îmi exprim părerea, Aplic. Paginile unităților de învățare sunt reprezentate prin culori distincte pentru a ușura navigarea elevului prin manual. Titlurile sunt notate în partea dreaptă sus, fiind însoțite de ilustrații vesele și sugestive.

         Fiecare lecție conține unul sau mai multe chenare dedicate sintetizării unor probleme gramaticale care, de asemenea, servește ca partea explicativă/ de observare / descoperire. La finalul fiecărei unități de învățare se regăsesc pagini dedicate recapitulării și evaluării.

         Exprimarea este clară, coerentă, textul fiind adecvat nivelului de vârstă și de dezvoltare a elevilor și evidențiat prin alineate, chenare, culori și nuanțe distincte, marcaje și simboluri specifice.

         Conținuturile învățării sunt tratate intra, inter și multidisciplinar, precum și din punct de vedere al experienței de viață a elevilor. Aceștia sunt provocați să descopere, să caute, să aducă argumente/ contraargumente la informațiile oferite, să experimenteze, să lucreze în echipă, să participe la proiecte, să realizeze portofolii tematice.

         În elaborarea acestui manual s-a pus accent pe folosirea unor metode/ tehnici/ strategii didactice activ-participative, care să trezească interesul elevilor pentru această disciplină și să dezvolte abilităţile lingvistice, exprimarea, scrierea corectă, gândirea critică, puterea de decizie. Activitățile de învățare sunt diversificate, original concepute și atractive, abordând o paletă largă de sarcini de lucru (răspunsul la întrebări, completarea spațiilor libere, descoperirea intrusului, descoperirea regulii, exerciții de alăturare, colorare/ conturare/ desenare/ încercuire de elemente, completarea șirului logic, descoperirea mesajului etc.). Toate aceste activități de învățare asigură în mod eficient înțelegerea, sistematizarea și consolidarea cunoștințelor, precum și dezvoltarea intelectuală a elevului. Conținuturile din programa școlară sunt studiate într-o concepție unitară care să stimuleze dezvoltarea de valori și atitudini în contexte firești, sincretice și adaptate vârstei. 

          Varianta digitală a manualului conține 63 de imagini explicative, 35 de lecții animate și 17 exerciții interactive. 

          Unitățile de învățare sunt comune cu cele din manualul de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a, câștigător al licitației 2023.

Cuprins

Unitatea 1 Călătorii, călătorii

1. Invitație în călătorie, de Corin a Istrate (Acte de vorbire: a formula o idee/

o părere/ o opinie)

2. Melcul școlar, de Vasile Versavia

3. În drum spre școală, după Alexei Tolstoi

Iată cât știu! Evaluare inițială

 

Unitatea 2 În lumea cunoașterii

1. Cartea lui Andrei, de Manuela Oana

2. Cartea. Cuprinsul unei cărți

3. Comunicarea orală. Dialogul (Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog

despre școală, prieteni, colegi, mediul înconjurător, igiena clasei și a locuinței,

conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol. Reguli de

vorbire eficientă)

4. Acte de vorbire: a se prezenta și a prezenta pe cineva (Inițierea, menținerea și

încheierea unui dialog despre familie și locuință)

5. Acte de vorbire: a cere și a da informații (Acte de vorbire: a formula o solicitare.

Reguli de vorbire eficientă) 

6. Biblioteca lui Stardi, de Edmondo De Amicis (Acte de vorbire: a identifica un obiect/ un loc.

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu)

7. Textul. Titlu, autor, alineate (Așezarea textului în pagină)

8. Povestea cărții de povești, după Emilia Căldăraru

9. Așezarea textului în pagina caietului (Scrierea pe liniatură tip II, plasarea titlului, a autorului,

folosirea alineatelor, respectarea spațiului dintre cuvinte. Copiere, transcriere)

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 3 Pe cărările toamnei

1. Dimineață de toamnă, de Corina Istrate  

2. Sunetul. Litera. Vocale și consoane

3. Alfabetul limbii române

4. Peisaj de toamnă, de Virgil Carianopol

5. Despărțirea cuvintelor în silabe

6. Puișorii, după Emil Gârleanu

7. Cuvântul. Propoziția. Enunțul

8. Poveste de toamnă, după Titel Constantinescu

9. Cuvinte cu sens asemănător

10. Cuvinte cu sens opus

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 4 Colindăm în lung și-n lat

1. Ghetuțele călătoare, de Corina Istrate (Textul literar. Scrierea corectă a

cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/dintr-o)

2. Poveste cu spiriduși, de Dora Măcean (Textul narativ. Recunoașterea personajelor)

3. Scrierea cuvintelor cu î și â

4. Intonarea propoziției. Semnul exclamării (Intonarea propozițiilor exclamative)

5. Desaga cu fulgi, după Emilia Plugaru

6. Două puncte. Linia de dialog. Virgula  (Povestirea unor întâmplări trăite)

7. Crăciunul copiilor, de Octavian Goga

8. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 5 Cu iarna la drum

1. Un om de zăpadă neobișnuit. Descrierea orală a unui obiect

(Scrierea cuvintelor cu litera x)

2. Grupurile de litere ce, ci, che, chi

3. Crăiasa Zăpezii, după Hans Christian Andersen  

4. Scrierea cuvintelor cu m înainte de b și p

5. Apolodor, de Gellu Naum

6. Descrierea unei persoane

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

Unitatea 6 Călător printre stele

1. Fetița și steaua, după Octav Pancu-Iași

2. Grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi  

3. Textul nonliterar

4. Stele căzătoare, după Louis Slobodkin

5. Scrierea corectă a cuvintelor sa/ s-a

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 7 Pe aripile primăverii

1. De pe-o bună-dimineață, de Otilia Cazimir (Textul liric)

2. Grupurile de sunete (Scrierea corectă a cuvintelor care conțin diftongii

oa, ea, ia, ie, ua, uă. Scrierea pe liniatură dictando)

3. Scrierea imaginativă după imagini

4. Cireșul înflorit, după Lidia Novac

5. Scrierea corectă a cuvintelor sau/ s-au

6. Concertul primăverii, de George Coșbuc

7. Afișul

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 8 Călătorim prin Țara Copilăriei

1. La aniversare, după Astrid Lindgren

2. Scrierea imaginativă pe baza unor benzi desenate

3. Felicitarea  

4. Copiii din crâng, după Konstantin Ușinski

5. În ziua de Paști, de Elena Farago

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 9 Pe covorul fermecat

1. Aladin și covorul fermecat (basm arab) (Repovestirea unor întâmplări citite)

2. Bătrânica și spiridușul (poveste irlandeză) (Povestirea orală)

3. Biletul (de mulțumire, de informare, de solicitare)

4. Degețica, după Hans Christian Andersen (Scrierea imaginativă pe baza

unui șir de întrebări)

Acum știu! Recapitulare

Iată cât știu! Evaluare

 

Unitatea 10 În lumea invențiilor

1. Laboratorul lui Tino

2. Șurubel și Piuliță construiesc o mașină, după Nikolai Nosov

3. Revista clasei – proiect

4. Tilly și mașina timpului, după Adrian Edmondson

Autoevaluare

 

Unitatea 11 În căutarea verii. Recapitulare finală

1. Somnoroase păsărele, de Mihai Eminescu

2. O seară de vară, după Astrid Lindgren

3. Aventurile lui Tom Sawyer, după Mark Twain

Investigația

 

Produse asemănătoare