NAME HERE
15 lei

REDUCERE :
Valoare totală :

Matematică - manual pentru clasa a III-a
Despre produs

        Manualul de ”Matematică pentru clasa a III-a” este câștigător al licitației MEN 2021. 

        Manualul (136 de pagini) este conceput după modelul francez, cu foarte multe elemente inovative. Elaborat ca un tot unitar, el urmărește povestea a doi copii isteți, George și Ana, care pornesc într-o călătorie prin lumea matematicii. Conținuturile matematice noi sunt descoperite treptat, pornind de la situații concrete, din viața cotidiană, însoțite de ilustrații sugestive. Fiecare temă începe cu un exercițiu predictiv, de spargere a gheții. Informațiile noi sunt sintetizate și explicate în chenare bine marcate.

        Paginile de exerciții și probleme sunt împărțite în două coloane, colorate diferit (galben și mov). Coloana mov cuprinde exerciții și probleme cu un grad mai ridicat de dificultate. Activitățile recreative, de matematică distractivă însoțesc fiecare lecție. Temele recapitulative și de evaluare se regăsesc la sfârșitul fiecărei unități de învățare, fiind menționați descriptori de performanță pentru itemii de evaluare.

        Pentru facilitarea demersului didactic, vă punem la dispoziție planificarea calendaristică și pe unități de conținut.

Cuprins

1. În autobuzul școlii – Recapitulare

Formarea, scrierea și citirea numerelor naturale de la 0 la 1 000  

Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000

Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100

Ordinea efectuării operațiilor

Iată cât știu! - Evaluare

 

2. În călătorie cu trenul - Numere naturale de la 0 la 10 000

Formarea, scrierea și citirea numerelor naturale de la 0 la 10 000

Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 10 000

Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 10 000

Formarea, scrierea și citirea numerelor cu cifrele romane I, V, X

Acum știu! - Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

Lucrăm și ne amuzăm

 

3. Călătorim pe mătură - Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 - 10 000

Adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordin

Scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordin

Aflarea numărului necunoscut

Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin

Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu trecere peste ordin

Cazuri speciale de scădere

Probleme de organizare și reprezentare a datelor

Acum știu! - Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

Lucrăm și ne amuzăm

 

4. Colindăm în lung și-n lat - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 - 10 000 

Înmulțirea a două numere de o cifră

Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă sau o diferență

Înmulțirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră

Proprietățile înmulțirii. Înmulțirea cu 10 și 100

Probleme

Acum știu! - Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

Lucrăm și ne amuzăm

 

5. Călătorim cu sania - Înmulțirea când factorii au cel puțin două cifre

Înmulțirea când unul dintre factori are trei cifre

Înmulțirea când ambii factori sunt formați din zeci și unități

Înmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre

Acum știu! – Recapitulare semestrială

Iată cât știu! – Evaluare semestrială

6. Călătorim printre planete - Împărțirea numerelor naturale de la 0 la 100

Împărțirea - operația inversă înmulțirii

Împărțirea unei sume sau a unei diferențe la un număr de o cifră

Împărțirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră

Legătura dintre înmulțire și împărțire. Aflarea numărului necunoscut

Ordinea efectuării operațiilor

Probleme care se rezolvă prin cele patru operații matematice

Acum știu! - Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare  

Lucrăm și ne amuzăm

 

7. Pe aripi de păsări -  Fracții

Doime, treime, pătrime

Ce este o fracție? Citirea și scrierea fracțiilor

Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor

Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

Acum știu! – Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

Lucrăm și ne amuzăm

 

8. Călătorim prin Țara Veseliei - Elemente intuitive de geometrie

Localizarea unor obiecte

Puncte, linii, unghiuri

Poligoane

Pătratul. Dreptunghiul. Cercul

Triunghiul

Axa de simetrie

Perimetrul

Corpuri geometrice

Acum știu! - Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

 

9. Străbatem Țara Piticilor - Unități și instrumente de măsură

Unități de măsură pentru lungime. Metrul - multiplii și submultiplii

Unități de măsură pentru capacitate. Litrul - multiplii și submultiplii

Unități de măsură pentru masă. Kilogramul - multiplii și submultiplii

Unități de măsură pentru timp. Ora și minutul. Ziua. Săptămâna. Luna. Anul.

Monede și bancnote

Iată cât am învățat! – Recapitulare

Iată cât știu! - Evaluare

 

10. În căutarea verii – Recapitulare finală

Iată cât știu! - Evaluare finală

 

Produse asemănătoare

Preț produs: 28 lei